Hüküm ve Koşullar

ONLİNE HİZMETLER KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İnternet sitemizi kullanan ve eğitim ya da diğer ürünler için ödeme yapan müşterilerimiz, aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır. Buna bağlı olarak, kullanıcı sözleşmesi'ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (https://datem.com.tr) Halaskargazi Mh. Valikonağı Cd. Samsun Apt. No: 57/6 Nişantaşı, İstanbul adresindeki DATEM (Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi - Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU’nun malıdır ve onun tarafından işletilir. Sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Kurumumuza vermiş olduğunuz bilgiler KVKK kapsamında gizlilik politikasında olduğu şekilde korunmaktadır.

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

İşbu ONLİNE HİZMETLER KULLANICI SÖZLEŞMESİ ( kısaca “Sözleşme “ olarak anılacaktır.)’nin taraflar https://terapi.datem.com.tr web sitesi üzerinden randevu formunu doldurarak randevu oluşturan ve yine aynı web sitesi üzerinden çevrimiçi danışmanlık hizmetleri almak isteyen gerçek kişi ( kısaca DANIŞAN olarak anılacaktır.) ile https://terapi.datem.com.tr web sitesi sahibi ‘Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU - Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi’dir ( kısaca “DATEM” olarak anılacaktır.). Danışan ve Datem ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Danışan’ın Datem web sitesi üzerinden danışmanlık randevu ve terapi hizmeti alması ile Datem’in işbu hizmet/hizmetleri Danışan’a sağlamasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri işbu Sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Datem web sitesi üzerinde online randevu oluşturularak danışmanlık hizmet bedelinin ödenmesi sonrası, terapist ile görüşme için randevu verilmesi ile işbu sözleşme başlar ve herhangi bir nedenle fesih edilmediği müddetçe randevunun gerçekleşmesi yani hizmetin verilmesi ile sona erer.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Danışan, Datem web sitesine erişip kullanarak işbu Sözleşme koşulları başta olmak üzere Datem Web Sitesine ait tüm diğer koşul ve politikaların bağlayıcılığını kabul etmektedir.

3.2 Datem, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

3.3 Datem, Danışanın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4 Danışan, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.5 Danışan, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Danışan hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.6 Datem Terapistleri hizmetlerin olası kötüye kullanılması riski halinde online hizmeti red etme hakkına sahiptir. Yine randevu zamanı öncesi danışmanın danışana ait belgeleri inceledikten sonra online görüşme hizmetini uygun bulmayarak red etmek hakkı saklıdır. Burada nihai karar Terapist uhdesindedir. İlgili hallerde danışana ücret iadesi yapılacaktır.

3.7 Datem, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği hususunda gerekli tedbirleri almakta ve kişisel bilgilerin gizliliğini temin için ciddi çaba sarf etmektedir. Ayrıca görüşmeler esnasında terapistlere verdiğiniz bilgiler terapist ile danışan arasında olup, yasal olarak gizlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, muhafazası, aktarılması, haklarınız ve sair hususlara ilişkin bilgiler sistemde yer alan Datem Kişisel Veri Kanunu aydınlatma metninde yer almaktadır.

3.8 Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

3.9 Danışan, Datem web sitesini kullanırken ve/veya randevu alırken bildirmiş olduğu e-posta, telefon ve adres bilgilerinin doğru ve güncel irtibat bilgileri olduğunu, Datem’in işbu Sözleşme konusu hizmetler kapsamında Danışan ile bu irtibat bilgileri kapsamında iletişim kuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu irtibat bilgilerinde değişiklik olması halinde Danışan güncel bilgileri Datem’e bildirecektir. Aksi takdirde Datem tarafından tüm bilgilendirme mesajları beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

3.10 İşbu Sözleşme konusu hizmetleri alabilmek için Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması ve herhangi başka bir yasal sebepten bu sözleşmenin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi bir duruma sahip olmamak gerekmektedir. 18 yaş altındaki danışanlar veli ya da vasileri aracılığı ile onların irtibat bilgileri ve onların katılımı ile sözleşme konusu hizmetleri alabilirler.

4. CAYMA HAKKI

Datem websitesine girerek randevu almanız sonrası randevu saatinden 24 saat öncesine kadar randevunuzu gerekçesiz olarak iptal hakkına sahipsiniz. Ancak işbu 24 saatlik cayma hakkı süresi sona ermeden önce Danışan onayı ile hizmetin ifasına başlanması ya da elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet sunumu gerçekleştiğinde cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda randevu saatine 24 saatten az kalan iptallerde veya haber vermeden katılanamayan randevular için terapistin boşa geçen zamanının telafisi olarak %50 oranında ücret iadesi yapılacaktır. 24 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

5.2 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

6. Gizlilik (Bkz: Gizlilik Politikası)

6.1 Datem, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

6.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.3 DATEM (Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi) , kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir

7. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

8 ana madde ve bentlerinden ibaret bu Sözleşme Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir