Hakkımızda

Hakkımızda

DATEM, kurucumuz Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun geliştirdiği bir model çerçevesinde psikolojik sorunlar için etkisi bilimsel destek almış modern terapi uygulamaları sunan bir merkezdir. Ekibimiz Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun danışmanlığında çalışarak danışanlara doğru ve etkili hizmet veren klinik psikologlardan oluşmaktadır.    

DATEM’in tüm hizmetleri ve çalışmaları Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun başlattığı Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler (BiKTEP) Programı bünyesinde yürütülmektedir. BiKTEP bu yüzyılın başlarından itibaren klinik psikoloji alanında benimsenen bilimsel kanıt temelli klinik uygulama anlayışını benimser. Buna göre klinik psikologların terapi hizmeti verirken danışanların psikolojik sorunlarına yönelik en güncel bilimsel bulguları değerlendirmeleri, araştırma desteği alarak etkisi gösterilmiş terapi yöntemlerini belirlemeleri, uygulama yaparken de danışanların özelliklerini, tercihlerini ve kültürünü gözetmeleri gerekir.1 

Terapistlerin terapi seçimini kolaylaştırmak için bilimsel bulguların incelenmesiyle hazırlanan kılavuzlar pek çok psikolojik sorun için bilişsel ve davranışçı terapileri (BDT) ilk sırada önerir. 2,3 Kısa adıyla BDT, insan davranışını ve psikolojik sorunlarını açıklarken benimsedikleri felsefi ve teorik ilkeler açısından ayrışan ama ortak bir bakış açısıyla çok sayıda terapi yöntemini iyileşme amaçlı kullanan terapileri bünyesinde barındıran zengin bir psikoterapi sistemidir.4 BDT’nin en önemli özelliği psikolojik sorunlarını çözmek için kişinin geçmişine, çocukluğuna odaklanmaması, bu sorunları sürdüren güncel düşüncelerini ve davranışlarını ele almasıdır. BDT’nin sağladığı iyileşmeyi inceleyen yüzlerce bilimsel araştırma bu terapilerin çok sayıda psikolojik sorunda iyileşme sağladıklarını, başka psikoterapilerle kıyaslandığında genellikle daha fazla iyilik haline yol açtıklarını göstermiştir.5 Bu nedenle tüm terapiler içinde BDT altın standart terapi olarak kabul edilir.6 

DATEM klinik hizmetlerini BDT çerçevesinde sunmaktadır. Tüm klinik psikologlarımız Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan BDT üzerine kapsamlı bir teorik eğitim almış ve onun süpervizyonu altında çalışarak deneyim kazanmışlardır. Klinik psikologlarımız etkili hizmet sunmak için danışanlarıyla tüm terapi süreçlerini ortak bir çalışma modeli çerçevesinde Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu konsültasyonunda, yani danışmanlığında yürütmektedir.   


  1. American Psychological Association (2006) Evidence-based practice in psychology. American Psychologist, 61(4), 271-285.
  2. National Institute for Health and Excellence, http://www.nice.org.uk
  3. Amerikan Psikoloji Derneği, https://www.div12.org/psychological-treatments/
  4. Şalcıoğlu, E. (2022). Bilişsel ve davranışçı terapilerde vaka formülasyonu ve terapi planlama: Klinik davranış analizi yaklaşımı. Nobel Akademik Yayıncılık.
  5. Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive Therapy and Research, 36, 427-440.
  6. David D, Cristea I and Hofmann SG (2018) Why Cognitive Behavioral Therapy Is the Current Gold Standard of Psychotherapy. Frontiers in Psychiatry 9, 4.
Ekibimiz

Danışan odaklı etkili terapistler

Ekibimiz Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun BDT Eğitimlerini tamamlamış, süpervizyonu altında klinik deneyim kazanmış, geliştirdiği model çerçevesinde çalışan klinik psikologlardan oluşmaktadır.