Psikologlar

Sena Sarpdağ Turan
image

Sena Sarpdağ TuranKlinik Psikolog

Klinik Psikolog, Bilişsel ve Davranışçı Terapist

Eğitim:

  • Beykoz Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (2020 – 2022)

Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK danışmanlığında Üniversite Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı ile Saldırganlık, Özdenetim ve Sosyal Kaygı İlişkisinin İncelenmesi tez çalışmasıyla yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı.

  • Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikoloji Bölümü (İngilizce) (2014 – 2019)

Prof. Dr. Kire Sharlamanov danışmanlığında Psychological Effects of Social Media in Adolescents (Sosyal Medyanın Adölesanlar Üzerindeki Psikolojik Etkileri) proje çalışması ile tamamladı.

Klinik Eğitimler:

  • Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) eğitimi aldı.
  • Yine Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığı 108 saat süren BDT süpervizyonu ile uygulamalı eğitimini tamamladı.

Proje, Staj ve Deneyimler:

  • Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun süpervizörlüğünde danışanlarla psikoterapi seansları yürüttü.
  • Lisans mezuniyeti sonrasında bir yıl süreyle özel gereksinimli çocukları olan ebeveynlerle çalıştı. Burada ebeveynlere yönelik çalışmalar yaptı ve psikoeğitimler düzenledi.
  • Lisans mezuniyeti sonrasında Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen kişilere psikolojik destek verme amaçlı bir araya gelmiş gönüllü bir kolektif oluşumda, içerik geliştirme ekibinin proje geliştirme lideri olarak görev aldı.
  • Lisans eğitimi sürecinde Şanlıurfa Adliyesi Aile Mahkemesi’nde gönüllü stajını yaptı. Burada, suça sürüklenen çocuklar ve ebeveynleriyle yapılan psikolojik değerlendirme süreçlerine katıldı, adli ve psikolojik raporlama süreçlerini takip etti.