Psikologlar

Selin Sak
image

Selin SakKlinik Psikolog

Klinik Psikolog, Bilişsel ve Davranışçı Terapist

Yayınladığı Blog Yazıları

Eğitim:

 • Beykoz Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (2021 – 2023)

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu danışmanlığında yürüttüğü “Kanser Hastalarında Kontrol Odağı ve Travma Sonrası Büyümenin İlişkisinde Öz Yeterliliğin Aracı Rolü” başlıklı tez çalışmasıyla programı birincilikle tamamladı.

 • Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2015 – 2020)

Bir yıl İngilizce hazırlık eğitiminin ardından, psikoloji lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı.

Klinik Eğitimler:

 • Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler eğitimi aldı.
 • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığı 108 saat süren Bilişsel ve Davranışçı Terapiler süpervizyonu ile uygulamalı eğitimini tamamladı.
 • Psiko-Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen Dünya Psiko-Onkoloji Birliği (IPOS) Federasyonu onaylı “Psikoonkoloji Eğitimi ve Süpervizyon Uygulaması” programını tamamladı.
 • Gottman Enstitüsü onaylı "Gottman Çift Terapisi I. Düzey" ve "Gottman Çift Terapisi II. Düzey" eğitimlerini tamamladı.

Proje, Staj ve Deneyimler:

 • Bir yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun süpervizörlüğünde danışanlarla psikoterapi seansları yürüttü.
 • Yer aldığı “Ergenlikte Akran İlişkileri ve Risk Alma Davranışlarının İncelenmesi: Aile İlişkilerinin Aracı Rolü” adlı proje çalışması Koç Üniversitesi 3. Gelişim Psikolojisi Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunuldu.
 • Başkent Üniversitesi Akademik Danışma Kurulu üyesi olarak görev aldı.
 • Kanser Savaşçıları Derneği tarafından yürütülen “Önce Sen Farkındalık Hareketi” projesi kapsamında meme kanseri hastalarına psikoterapi desteği verdi.
 • Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir özel okulda yaklaşık bir yıl süreyle okul psikoloğu olarak görev aldı.
 • AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi davranış ve hareket bozuklukları kliniğinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ve Fransız Lape Hastanesi’nde gönüllü stajlarını tamamladı. Staj kapsamında terapi seanslarına, atölye çalışmalarına, hasta vizitelerine ve çeşitli seminerlere katıldı.
 • Lisans eğitimi sürecinde Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven’in yürüttüğü etik ilkeler ders asistanlığını yaptı.