Psikologlar

Özge Cansu Başlamış
image

Özge Cansu BaşlamışKlinik Psikolog

Klinik Psikolog, Bilişsel ve Davranışçı Terapist

Eğitim:

 • Beykoz Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (2020 – 2022)

Birincilikle kabul aldığı programı TÜBİTAK bursiyeri olarak “Covid-19 Geçirmiş Kişilerde Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Travmatik Stres İlişkisinde Deneyimsel Kaçınmanın Aracı Rolü” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı.

 • Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2013 – 2018)

Lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamladı.

Klinik Eğitimler:

 • Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) eğitimi aldı.
 • Yine Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığı 108 saat süren BDT süpervizyonu ile uygulamalı eğitimini tamamladı.
 • Yale University, Dr Laurie Santos: “The Science of Wellbeing” (Esenliğin Bilimi)
 • Prof. Dr. Zümra Atalay – “Mindfulness Temelli Stres Azaltma Çalışma Grubu”
 • Dr. Satwant Singh - “BDT’de Davranış Deneyleri Düzenleme ve Uygulama Çalışma Grubu”

Proje, Staj ve Deneyimler:

 • Bir yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun süpervizörlüğünde danışanlarla psikoterapi seansları yürüttü.
 • Özel bir psikoterapi merkezinde yaklaşık bir yıl süreyle psikolog olarak görev aldı.
 • Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi psikiyatri servisinde ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde gönüllü stajını tamamladı. Stajı kapsamında danışan görüşmelerine, Şizofreni ve Bipolar Bozukluk tanısı almış bireylerin ev vizitlerine, terapi seanslarına ve atölye çalışmalarına katıldı.
 • İki yıl boyunca Prof. Dr. Ali İ. Tekcan’ın önderliğinde yürütülen ve OKB'de bellek süreçlerini inceleyen çalışmada deney dizayn etme, ölçek seçme, veri toplama ve analiz etme gibi süreçlerde aktif rol oynayarak araştırma asistanlığı yaptı.
 • Bir dönem boyunca Prof. Dr. Falih Köksal’ın öğrenme araştırmaları labaratuvarında araştırma asistanlığı yaptı.