Psikologlar

Merve Akar Kanmaz
image

Merve Akar KanmazKlinik Psikolog

Klinik Psikolog, Bilişsel ve Davranışçı Terapist

Eğitim:

Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (2016 – 2019)

‘Motivasyonun karanlık üçlü kişilik özelliği, iş tatmini ve depresyon, stres, kaygı üzerindeki etkisi’ başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2011 – 2016)

‘Kişilerin yüz yüze iletişimi sırasında birbirlerinden hoşlanma ve kullanılan dil uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi’ adlı tez konusu ile şeref öğrencisi olarak mezun oldu.

Almanya Konstanz Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2013 – 2014)

Erasmus öğrenci değişim programı ile lisans eğitiminin bir dönemini Konstanz Üniversitesi’nde okumuştur.

Klinik Eğitimler:

• Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları (BDT) eğitimi aldı.

• Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığı 108 saat süren BDT süpervizyonu ile uygulamalı eğitimini tamamladı.

Proje, Staj ve Deneyimler:

• Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun süpervizörlüğünde danışanlarla psikoterapi seansları yürüttü.

• 2019 yılında DATEM’de Eğitim Projeleri Koordinatörü olarak işe başladı ve 2022 yılında DATEM Genel Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

• 2021-2022 eğitim döneminde Beykoz Üniversitesi Psikoloji bölümünde Öğretim Üyesi olarak dersler verdi.

• Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Us Psikiyatri Enstitüsü ve Fransız Lape Hastanesi’nde klinik psikoloji stajlarını tamamladı. Stajı kapsamında hasta görüşmelerine, hasta vizitlerine, grup terapi seanslarına, atölye çalışmalarına ve çeşitli seminerlere katıldı. Bunlara ek olarak hastane bünyesinde yapılan madde ve alkol bağımlılığı servisinde bulunan hastaların rehabilitasyon çalışmalarında yer aldı.

• Lisans eğitimi süresince Doç. Dr. Gül Günaydın ve Prof. Dr. Carnot Nelson’ın asistanlığını yaptı. Asistanlığı sırasında Doç. Dr. Gül Günaydın ve Doç. Dr. Emre Selçuk’un yürütmekte olduğu ‘Formation and Development of Attachment Mental Representations in Adulthood’ adlı çalışmada deney yürütücülüğüne, veri toplama ve analizlerine, ölçek standardizasyon çalışmalarına katkıda bulundu.