Psikologlar

Ecem Güloğlu
image

Ecem GüloğluKlinik Psikolog

Klinik Psikolog, Bilişsel ve Davranışçı Terapist

Eğitim:

Beykoz Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (2020 – 2022)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu danışmanlığında ‘’Türkiye'de Geçici Koruma Altında Olan Suriyelilerde Algılanan Ayrımcılığın Ruh Sağlığı Üzerinde Etkisinde Başa Çıkma Stillerinin Aracı Rolü: Eskişehir İli Örneği’’ adlı tez çalışmasıyla yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2020-2022)

Sosyoloji Yüksek Lisans eğitimini ''Göç Olgusu ve Suriye'den Türkiye'ye Göçün Türk Toplumu Üzerindeki Etkisi'' adlı proje çalışmasıyla tamamladı.

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2015 – 2019)

Lisans eğitimini ‘’Sağlıklı Yaşlı Bireylerdeki Sosyal Ağın ve Sosyal İlişkilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi’’ adlı proje çalışmasını yaparak onur derecesiyle tamamladı.

Klinik Eğitimler:

• Yüksek lisans eğitimi sürecinde Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler eğitimini aldı.

• Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizörlüğünde Bilişsel ve Davranışçı Terapiler uygulamalarına yönelik 108 saat süren süpervizyon sürecini tamamladı.

Proje, Staj ve Deneyimler:

• Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizörlüğünde danışan görmeye başladı ve süpervizyon sürecini tamamlayarak deneyim kazandı.

• Lisans eğitimi süresince öğrenci asistanlığı yaparak çeşitli proje çalışmalarında yer aldı.