Psikologlar

Ayça Aleyna Söylemez
image

Ayça Aleyna SöylemezKlinik Psikolog

Klinik Psikolog, Bilişsel ve Davranışçı Terapist

Eğitim:

Beykoz Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (2020-2023)

İkincilikle kabul aldığı programda eğitimlerini ve süpervizyon sürecini başarı ile tamamladı. İki dönem boyunca onur derecesi kazandı. Eğitimini "Romantik İlişkilerde Psikolojik Şiddet ile Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumunun Etkisi" başlıklı teziyle tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü (İngilizce) (2014-2020)

Klinik Eğitimler:

• Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) eğitimini aldı.

• Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığı 108 saatlik BDT süpervizyonu ile uygulamalı eğitimini tamamladı.

• Minnesota Üniversitesi, Prof. Ann Masten: “Resilience in Children Exposed to Trauma, Disaster and War: Global Perspectives” (Travma, Felaket ve Savaşa Maruz Kalmış Çocuklarda Dayanıklılık: Global Bakış)

Proje, Staj ve Deneyimler:

• Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun süpervizyonunda danışanlarla psikoterapi seansları yürüttü.

• Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, özel bir psikoterapi merkezinin projesi kapsamında, gönüllülük esası ile üniversite öğrencilerine dört ay psikoterapi hizmeti sundu.

• Lisans eğitiminde bir akademik dönem süren ve lisans sonrası devam eden, çocukların Covid 19 deneyimleri üzerine yapılan araştırmada Prof. Serra Müderrisoğlu ile çalıştı. Farklı sosyokültürel ve ekonomik arka planlardan gelen çocuklar ile görüşmeler yaparak araştırmanın veri toplama aşamasında yer aldı.

• Lisans eğitiminde bir akademik yıl boyunca Prof. Serra Müderrisoğlu ile TÜBİTAK projeleri kapsamında “Türkiye’de Ebeveynlik Etnoteorileri Üzerine Araştırma”da veri toplama ve analizinde görev aldı.