Psikologlar

Betül Çetintulum Huyut
image

Betül Çetintulum HuyutDr. Klinik Psikolog

Klinik Psikolog, Bilişsel ve Davranışçı Terapist

Eğitim:

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Doktora Programı (2016-2022)

Doktora çalışmasını Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu danışmanlığında yürüttüğü “Kalıcı Komplike Yas Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Bir Perspektiften İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Akademik hayatına 2022-2023 eğitim öğretim döneminden itibaren İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünde doktor öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (2009-2013)

Yüksek lisans eğitimini Prof. Dr. Mehmet Eskin danışmanlığında yürüttüğü “Dini yönelim, intihar ve intihara yönelik tutumlar” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2006-2009)

Klinik Eğitimler:

• Yüksek lisans eğitimi boyunca Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikiyatri Polikliğinde, yataklı serviste ve ayaktan hasta servisinde psikolog olarak çalıştı. Bu süreçte MMPI, TAT, RORSCHACH, SCID-II, WISC-R, WMS, Bender-Gestalt Görsel Motor Testi, AGTE, Vieland ve Denver Gelişim Testleri gibi çeşitli testlerin uygulanması ve değerlendirilmesini yaptı.

• Prof. Dr. Ferhan Dereboy’dan "Kişiler Arası İlişkilerde Rol Analizi Grup Terapisi" eğitimi ve süpervizyonu ile uygulama eğitimini aldı.

• Prof. Dr. Çiğdem Dereboy ve Prof. Dr. Mehmet Eskin’den 1 yıl süreyle “Bilişsel Davranışçı Terapiler", “Davranış Terapileri" ve “Sorun Çözme Terapisi” eğitimlerini ve süpervizyonlarını alarak çeşitli psikiyatrik hastalıklara yönelik psikoterapi çalışmaları yürüttü.

• Doktora eğitimi sürecinde Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan 1 yıl süreyle Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) eğitimini aldı.

• BDT süpervizyonunu Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan 2 yıl süreyle travma sonrası stres bozukluğu ve kayıp sonrası uzamış yas vakaları başta olmak üzere çeşitli psikopatolojilere yönelik BDT süpervizyonu ile uygulamalı eğitimini tamamladı.

• Aynı dönemde Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi eğitimini ve Klinik Psikolog, Dr. ISST İleri Düzey Şema Terapisti, Fatma Sevinç Göral Alkan’dan Şema Terapi Süpervizyonunu tamamladı.

• Dr. ICEEFT Onaylı DOÇT Eğitmeni, Senem Zeytinoğlu Saydam ve Nilüfer Kafeslioğlu’dan Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. Düzey eğitimini tamamladı.

Proje, Staj ve Deneyimler:

• Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Kliniği (2009-2013 Klinik Psikoloji YL)

• Aydın İl Koordinasyon Üyeliği "Çocuk Koruma Kanunu" (2012-2016)

• Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevi Sorumlu Müdürlüğü (2012-2013)

• Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevleri ve Huzurevleri Şb.Müdürlüğü (2013-2016)

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü PDM Hizmet Şefliği (2019-2021)

• V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Biyoloji Kavşağında Klinik Psikoloji, Düzenleme Kurulu Üyesi (19-21 Mayıs 2011).

• Prof. Dr. Mehmet ESKİN tarafından yürütülen "Aydın İlinde Depresyonu Olan Gençlerde Grup Sorun Çözme Terapisinin Etkililiği” çalışmasında yardımcı araştırmacı olarak çalıştı. Bu proje kapsamında Aydın ilinde depresyonu olan lise öğrencilerine Sorun Çözme Grup Terapisi uygulamıştır.