DATEM Konsültasyon Ekibi

DATEM bünyesinde verilen tüm terapi hizmetleri Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun konsültasyonunda ilerler. Konsültasyon, terapistlerin DATEM terapi modeline uyumunu güçlendirmek, danışanların doğru bir uygulamayla terapi almalarını sağlamak, terapi süreçlerinde danışanların gelişimini takip etmek, terapistlerin danışanlarla zorlanmalarını çözebilmeleri için onlara destekleyici bir alan açmak amacıyla yürütülür. DATEM Konsültasyon Ekibi, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun liderliğinde haftada bir toplanır ve kurum bünyesinde terapi hizmeti alan tüm danışanların değerlendirme bulguları, sorunları için geliştirilen formülasyonları, terapi planları, terapi süreçlerinin seyri incelenir ve tartışılır. Tüm bu süreç danışan gizliliğini koruyarak, danışanın kimliği ifşa edilmeden yürütülür.

Neden konsültasyon gerekli?

Terapi süreci danışanın sorunlarında anlamlı bir azalma sağlamak ve yaşam kalitesinde bir artış elde etmek için yürütülür. Bu faydayı sağlayabilecek iyi ve etkili bir terapist teorik bilgisiyle doğru klinik değerlendirme yürüten, danışana özel formülasyon geliştiren ve bilimsel destekli terapi yöntemlerini seçerek yaratıcı şekillerde kullanan bir bilim insanı ve sanatçı gibi çalışır.1 Bu bilim insanı ve sanatçı gibi çalışma yetkinliği sadece okul bitirerek kazanılmaz, yıllar içinde süpervizyon eşliğinde danışan görerek edinilen klinik deneyimle gelişir. Süpervizyon, daha yetkin ve deneyimli bir uzman klinisyenin terapistin çalıştığı vakaların terapi süreçlerini izlemesi ve doğru terapi uygulaması için ona geribildirimler vermesi sürecidir. Süpervizyon sürecini tamamlayan terapistler düzenli konsültasyon altında çalıştıklarında değerlendirme, formülasyon geliştirme, terapi planı yapma ve uygulama becerileri gelişir, danışanlar doğru yürütülen terapi süreçlerinden geçerek makul bir sürede sorunlarında düzelme elde ederler. Bu açıdan terapistlik sürekli gelişme gerektiren bir meslektir.

DATEM terapistlerinin yetkinlik düzeyleri

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu 20 yılı aşan meslek yaşamında edindiği teorik bilgiyi ve klinik deneyimi yüzlerce terapist adayıyla paylaşarak ruh sağlığı alanına vizyon sahibi kişiler kazandırmayı hedefleyen bir eğitmen ve süpervizördür. DATEM’de kurduğu ekip, bu vizyonu benimsemiş, yüksek lisans programlarında uzmanlık eğitimi gereklerini yerine getirerek klinik psikolog ünvanı almış, kendisinin verdiği BDT Eğitimlerini tamamlamış ve onun süpervizyonu altında danışan görerek klinik deneyim kazanmış terapistlerden oluşmaktadır. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu terapistlerin yetkinliklerini arttırmaları ve danışanların terapi süreçlerinden maksimum fayda sağlamaları için haftada bir yürüttüğü DATEM Konsültasyon Ekibi toplantılarında tüm terapistlerin çalışmalarını düzenli takip eder.


Kaynaklar

  1.  Şalcıoğlu, E. (2022). Bilişsel ve davranışçı terapilerde vaka formülasyonu ve terapi planlama: Klinik davranış analizi yaklaşımı. Nobel Akademik Yayıncılık.