Psikologlar

Şimay Tutku Ceyhan
image

Şimay Tutku CeyhanPsikolog

Psikolog, Bilişsel ve Davranışçı Terapist

Eğitim:

Beykoz Üniversitesi Psikoloji Lisans Bölümü (2018-2022)

Lisans eğitiminde aldığı dersler kapsamında birçok araştırma ve projede yer aldı. TÜBİTAK kasamında COVID-19 dönemine ait bir araştırmada yer aldı ve bilimsel veri toplama, görüşme yapma ve verilerin nitel/nicel analizinde yer aldı. Psikoloji lisans bölümünü yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı.

Alınan Eğitimler:

• Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan 100 saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimini tamamladı.

Proje, Staj ve Deneyimler:

• Bir akademik yıl boyunca Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun yanında stajyer olarak yer aldı. Birçok eğitimde ve geliştirilen projelerde çeşitli görevler alarak deneyim kazandı.

• Prof. Dr. Öget Öktem’in yanında bir aylık bir staj deneyimi geçirdi. Bu staj deneyiminde broca ve wernicke afazisi vakalarını gözlemleme fırsatı yakaladı.

• 2020-2021 yılları arasında TÜBİTAK projesinde yer aldı. Projenin konusu COVID-19 Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Benlik, Dünya ve Gelecek Algıları’nın incelenmesini içermekteydi.

• Lisans bitirme projesi olarak Evlilik Doyumunun Birlikte Ebeveynlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi’ni konu alan bir araştırma yaptı. Araştırmanın veri toplama, veri analiz ve raporlamasında görev aldı.

• Deneysel psikoloji dersi kapsamında Akran Zorbalığına Maruz Kalan Ergenlerde Problem Çözme Beceri Eğitiminin Depresif Belirtiler Üzerinde Etkilerini incelemek amacıyla bir deneysel model oluşturdu ve konuyla ilgili proje önerisi hazırladı.